+71 347 30 00

Masz jakieś pytania? Napisz do nas: biuro.karier@awf.wroc.pl

Konferencje i szkolenia

   


 

NARODOWY KONGRES NAUKI

 
NARODOWY KONGRES NAUKI ODBĘDZIE SIĘ W KRAKOWIE
WE WRZEŚNIU 2017 ROKU.


Kongres zostanie poprzedzony cyklem comiesięcznych konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji dyskutowane będą najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Rada Narodowego Kongresu Nauki, będzie wspierać Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kształtowaniu debat programowych  poprzedzających Kongres. Do Rady Kongresu zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski. W konferencjach przygotowujących Narodowy Kongres Nauki wezmą udział także wybitni przedstawiciele nauki z całego świata.

Wśród ważnych obszarów wymagających debaty i rozstrzygnięć znajdują się między innymi takie tematy jak np.:

  • umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
  • propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
  • zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
  • ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
  • dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
  • ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

 


 więcej na stronie internetowej: https://nkn.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.