+71 347 30 00

Masz jakieś pytania? Napisz do nas: biuro.karier@awf.wroc.pl

Regulamin

Strona w budowie :)

Przepraszamy za utrudnienia

 

Ramy prawne dla działalności Akademickich Biur Karier są określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001

z pózn. zm.).


Zgodnie w powyższym dokumentem Akademickie Biuro Karier to: „jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności:

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, 

c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe, e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;"

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.